send link to app

Christmas for your phone!


4.5 ( 6285 ratings )
Muzyka Rozrywka
Desenvolvedor: Inmite s.r.o.
Darmowy

Blikocinkofón

While people gather round the Christmas table, enjoying their time with family, their phones are left all by themselves somewhere in the hallway. We decided to change that!

(this app is also available for Android and WP7: http://bit.ly/blikocinkofon)

Using our app all smartphones can join Christmas celebrations and enjoy festive time with friends.

1) Install this application on each family members phone and connect the phones to the same wi-fi network.

2) Hang the phones on the Christmas tree.

3) Open the application on all the phones connected to the same network, and push "Play" on one of the phones.

4) Behold the Christmas miracle!

---

Vánoce pro Váš telefon!

Zatímco lidé se scházejí a u štědrovečerního stolu a užívají si rodinnou pohodu, jejich telefony zůstávají osaměle ležet na botníku... Rozhodli jsme se to změnit!

Pomocí naší aplikace můžete chytré telefony celé rodiny zapojit do Vánočního dění, ať si taky užijí sváteční čas s přáteli.

1) Nainstalujte tuto aplikaci do smartphonů celé Vaši rodiny a připojte telefony na stejnou wifi síť.

2) Vložte každý z telefonů do gumičky (na vlastní nebezpečí) a pověste telefony na Váš Vánoční stromeček.

3) Spusťte aplikaci na všech telefonech připojených ke stejné wifi a na jednom z nich zmáčkněte “Play”.

4) Sledujte zázrak Vánoc!